Kontakti

LIEPĀJAS PILSĒTAS 12.VIDUSSKOLA
Adrese: Krišjana Valdemāra 35/37
Svarīgi! Sakarā ar skolas ēkas remontu no 1.septembra 2018.gada mūsu pagaidu adrese ir Kl.Ukstiņa 17/23
Tārunis: 63422953, 27899842.
E-pasts: 12vsk@liepaja.edu.lv
Mājas lapa: 12vsk.liepaja.edu.lv

REKVIZĪTI
Maksātājs: Liepājas pilsētas 12.vidusskola
Reģistrācijas numurs: 90000063151
Banka: SEB Unibanka Liepājas filiāle
Bankas kods: UNLALV2X012
Konts: LV78UNLA0022700004100
Piegādes adrese: Kr.Valdemāra ielā 35/37