Skolas diena

Jau tradicionāli 30.aprīlī mūsu skola svin savus svarīgākus svētkus – Skolas diena. Šajā dienā, mēs godinām skolēnus un skolotājus, kuri par tekošo mācību gadu ieguva godalgotas vietas olimpiādēs vai konkursos pilsētas, reģiona, valsts vai starptautiskā līmenī. Šogad saraksts ar tādiem skolēniem bija liels: ap 50 skolēnu bija apbalvoti ar diplomiem un dāvanām, un paši labākie – ar naudas prēmijām un balvām. Arī šogad mūsu Goda grāmata bija papildināta ar jauniem vārdiem – Taisia Domračeva un Vjačeslavs Naņaks.
Vēlam mūsu dārgiem skolēniem un skolotājiem vairāk sasniegumus!

Традиционно 30 апреля школа справляла свой самый главный праздник – День школы. Этот тот день, когда мы чествуем учеников и их преподавателей, которые за прошедший учебный год завоевали призовые места на олимпиадах и конкурсах и прославили имя нашей школы. В этом году список таких ребят был большим: около 50 учеников были награждены дипломами и подарками, а самые заслуженные – денежными премиями и призами. Как и каждый год Книга Почета школы пополнилась новыми фамилиями. Желаем нашим дорогим ученикам и их наставникам не снижать планки и стремиться к еще большим достижениям и успехам!

You may also like...