Pieredzes apmaiņas brauciens uz Igauniju (Tallina)

Liepājas skolu direktoru vietnieki, karjeras konsultanti un mācību jomu koordinatori atgriezušies no pieredzes brauciena trīs Igaunijas skolās: Pērnavas ģimnāzijā un divās Tallinas skolās ar apmācību krievu valodā un apmācību igauņu valodā.
✏Galvenie secinājumi par mācību procesa organizāciju Igaunijā:
✔Skolās ir 5 baļļu sistēma
✔ Valstī ir tikai ģimnāzijas, kuras piedāvā mācību priekšmetu moduļus(kursus), viens kurss – 35 stundas, ir izvēļu grozi. Eksāmeni notiek pamatkursā un profilkursā.
✔Pēc vērotajām stundām secināju, ka mēs strādājam radošāk. Stundas mūsu skolotājiem ir noteikti pārdomātākas un pamatīgākas, varbūt mēs par daudz cenšamies. Pārliecinājos, ka mūsu skolotāji strādā labi, ir kārtība klasē, skolotājs līdzdarbojas. Skolotāja personības faktors kā izaugsmes veicinātājs neatkarīgi no izglītības pieejas
✔ Atbalsts skolotājiem- direktora vietnieks attīstības jautājumos, mācīšanās tehnologs( jomu koordinators, mācību priekšmeta ”vecākie” skolotāji), datu bāzes un Tehnisko jautājumu atbalsta personāls
✔Mācību procesu organizē pakāpeniski-vieni sāk ar 1.stundu, citi ar trešo, tādējādi mazinot slodzi kabinetiem
✔ Ja skolotāji dodas izbraukumā, pieredzes braucienos, mācībās, tad tiek organizētas mācības distancēti- pēc vienošanās ar vecākiem
✔ Skolēni prezentē savu skolu!!! Īpaša vērtība –skolēnu kā līderu audzināšana, lepnums par skolu, atbildība par uzticēto. Jāļauj skolēniem vairāk darīt, iesaistīties pašiem mācību procesā, prezentēt savu skolu
✔ Vides faktors- vide ietekmē skolēnu. Fiziskā vide iesaista un piesaista
✔ Skolās nav karjeras konsultantu, bet tiek piedāvāts viens kurss 12.klasē, ko vada psihologs karjeras izglītībā
✔ Pateicoties ES projekta iespējām, esam soli priekšā karjeras izglītības ieviešanā un sniegšanā un atbalsta sniegšanā
✔ Igaunijā ir mazāka darba slodze un lielāka alga
✔ Rūpes par skolēnu sākas tad, kad valsts rūpējas par pedagogiem, izglītības sistēmu kopumā

You may also like...